در پی افزایش فشارها بر دیلما روسف، رییس جمهوری برزیل و تشدید بحران سیاسی در این کشور، وزیر گردشگری برزیل استعفا داد.

به نقل از خبرگزاری بی بی سی، انریکه ادواردو آلوس، نخستین وزیر از حزب جنبش دموکراتیک برزیل (PMDB)، حزب ائتلافی روسف است که کابینه رییس جمهوری برزیل را ترک می‌کند.

همچنین قانونگذاران کنگره برزیل کمیته‌ای را تشکیل داده‌اند که مسئولیتش بررسی این مساله است که آیا باید دیلما روسف، رییس جمهوری را به ظن فساد مورد استیضاح قرار دهند یا خیر.

درصورتیکه هواداران رئیس‌جمهوری برزیل نتوانند مانع از استیضاح وی در مجلس عوام شوند، روسف ماه مه از کار معلق می‌شود. اتهام فساد اخیر و اعتراضات ضد دولتی خیابانی راه را برای استیضاح روسف باز کرده است که می‌تواند به پایان حضور حزب چپ‌گرای کارگر حاکم منجر شود.

روسف هفته گذشته اعلام کرد: اگر بحران به وجود آمده به صورت دموکراتیک حل و فصل نشود در غیر اینصورت جراحتش باقی می‌ماند.

رییس جمهوری برزیل با وجود تظاهرات و روند موجود استیضاح در کنگره این کشور از کناره‌گیری امتناع می‌کند.

روسف در ماه‌های گذشته با بحران رسوایی مالی، استیضاح و درخواست مخالفان و مردم به کناره گیری از قدرت مواجه شده است.