مجلس اعلای اسلامی عراق در واکنش به سخنان روز شنبه نوری المالکی مبنی بر اینکه سنی ها در عراق جنگی مذهبی را علیه شیعیان به راه انداخته اند، ، سوء مدیریت سیاسی دولت پیشین را مسئول اتفاقات امروز عراق دانست.

مجلس اعلای اسلامی عراق در واکنش به سخنان روز شنبه نوری المالکی مبنی بر اینکه سنی ها در عراق جنگی مذهبی را علیه شیعیان به راه انداخته اند، ، سوء مدیریت سیاسی دولت پیشین را مسئول اتفاقات امروز عراق دانست.

به گزارش خبرگزاری عراقی نخیل، جواد البزونی از رهبران مجلس اعلای اسلامی عراق در اظهاراتی مطبوعاتی در واکنش به سخنان نخست وزیر سابق عراق گفت:« آنچه امروز در کشور شاهدیم نتیجه سوء مدیریت سیاسی عراق در دولت گذشته است، بسیاری از رفتارهای دولت سابق و شخص نوری المالکی از واقعیت ها فاصله داشت... فساد ، سوء استفاده از قدرت و تلاش برای مقابله با طرفی خاص و حتی تلاش برای به انزوا کشاندن برخی از شیعیان، در موسسات دولتی رواج داشت ضمن اینکه مدیریت وقت کشور تمایل داشت کشور به سمت تنش پیش برود تا به برخی از اهداف برسد.»
وی افزود:« سخنان اخیر نوری المالکی به نوعی برای فرار از مسئولیت است... از او می خواهیم اعتراف کند که عامل فرصت سوزی ها در کشور و عامل به وجود آمدن کشتار در پایگاه هوایی اسپایکر و زندان بادوش بوده است زیرا این حوادث ناشی از سوء مدیریت او در مسلح ساختن نیروهای ارتش و همچنین بی توجهی به نقش ملی گرایی و عقیده در ارتش است.»
وی ادامه داد:« اموالی که برای ارتش و دیگر موسسات هزینه شد کجا رفته است؟ نوری المالکی و نزدیکانش متعصبانه سخن می گفتند و در پی توسعه اختلافات مذهبی بودند... آنان به توصیه های مرجعیت برای وحدت داخلی توجهی نداشتند، این واقعیتی است که در زمان انتخاب نخست وزیر آشکار شد زیرا او حاضر نمی شد کرسی نخست وزیری را رها کند.»