یک روزنامه کره شمالی مدعی شد آمریکا این کشور را به عنوان یک کشور دارای تسلیحات هسته ای به رسمیت شناخته است ؛ ادعایی که هرگز واشنگتن آن را تایید نکرده است.

یک روزنامه کره شمالی مدعی شد آمریکا این کشور را به عنوان یک کشور دارای تسلیحات هسته ای به رسمیت شناخته است ؛ ادعایی که هرگز واشنگتن آن را تایید نکرده است.

روزنامه رودونگ ارگان رسمی حزب حاکم کمونیست کره شمالی در مقاله ای نوشت واشنگتن با اکراه در حال به رسمیت شناختن پیونگ یانگ به عنوان یک قدرت هسته ای است.
در این مقاله آمده است کره شمالی تسلیحات هسته ای در اختیار دارد خواه دیگر کشورها این مسئله را به رسمیت بشناسند خواه نه.
روزنامه رودونگ نوشت آمریکا کره شمالی را مجبور کرده است که برای دفاع از خود به توانایی هسته ای دست یابد و ادامه رویکرد خصمانه واشنگتن در قبال این کشور به کاهش تنش ها در شبه جزیره کره کمک نخواهد کرد.
کره شمالی در این مقاله اشاره ای به این نکته نکرده است که چرا گمان می کند آمریکا این کشور را به عنوان یک قدرت هسته ای به رسمیت شناخته است اما سالهاست که از واشنگتن می خواهد برای گفتگو درباره خلع سلاح دوجانبه پای میز مذاکره حاضر شود.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ از سئول ، کره شمالی به دنبال سه آزمایش هسته ای آشکارا اعلام کرده است که تسلیحات هسته ای در اختیار دارد و از آمریکا و دیگر کشورها می خواهد که این واقعیت را بپذیرند.
این در حالی است که آمریکا ، کره جنوبی ، ژاپن و دیگر بازیگران منطقه ای با رد این درخواست کره شمالی اعلام کرده اند مواضع آنها در ارتباط با این مسئله تغییر نخواهد کرد.