رئیس حزب حرکت ملی ترکیه (‌ام اچ پی ) گفت : درهای حزب حرکت ملی برای مذاکره با دیگر احزاب باز است.

رئیس حزب حرکت ملی ترکیه (‌ام اچ پی ) گفت : درهای حزب حرکت ملی برای مذاکره با دیگر احزاب باز است.

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه ملیت چاپ ترکیه ، دولت باغچه لی تاکید کرد ، حزب حرکت ملی با حزب دموکراتیک خلق ها ( اچ دی پی ) درباره تشکیل دولت ائتلافی مذاکره نخواهد کرد.
باغچه لی دیروز پس از نشستی با حضور اعضای شورای مرکزی و نمایندگان حزب حرکت ملی در آنکارا سخن می گفت ، دولت حزب عدالت و توسعه را متهم به استفاده از امکانات دولتی در روند انتخابات کرد و گفت : به رغم آن حزب حرکت ملی در انتخابات اخیر در 75 استان آرای خود را افزایش داد.
باغچه لی گفت : حزب حرکت ملی درهای خود را به روی تشکیل دولت ائتلافی نبسته است اما برخی ها عمدا در پی القای چنین تصوری در جامعه ترکیه هستند.
رئیس حزب حرکت ملی گفت : شرایط ما برای مشارکت در تشکیل دولت ائتلافی مشخص است .
باغچه لی با تاکید بر اینکه روند حل مسئله کردها (‌که وی آن را روند خیانت توصیف کرد )‌ باید متوقف شود ،‌ افزود : رئیس جمهور باید در چارچوب قانون اساسی رفتار کند و پرونده های فساد بزرگ مالی موسوم به پرونده های 17 و 25 دسامبر 2013 میلادی باید دوباره پیگیری شود.
وی گفت :‌ درهای حزب حرکت ملی برای مذاکره با همه کسانی که این شرایط را بپذیرند ، باز است.
رئیس حزب حرکت ملی گفت : پ ک ک و حزب حرکت دموکراتیک خلق ها که شاخه سیاسی پ ک ک به شمار می رود ، از آرزوی تشکیل کردستان مستقل صرف نظر نکرده اند.
باغچه لی تاکید کرد ، چنانچه مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی به نتیجه نرسد ، ‌برگزاری دوباره انتخابات اجتناب ناپذیر خواهد بود. در چنین وضعیتی امکان برگزاری دوباره انتخابات در 15 نوامبر و یا پس از آن وجود دارد.