«رضا ضراب » که به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران در ایالت فلوریدای آمریکا بازداشت شده بود، از حق خود برای آزادی به قید ضمانت استعفا داد.


«رضا ضراب » که به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران در ایالت فلوریدای آمریکا بازداشت شده بود، از حق خود برای آزادی به قید ضمانت استعفا داد.

«ادوین تورس» قاضی آمریکایی، دادخواست «لی استاپلتون» وکیل ضراب که در آن او از شرکت در جلسه استماع برای برخورداری از حق آزادی به قید ضمانت انصراف داده است را پذیرفته و به همین دلیل جلسه‌ای که قرار بود چهارم آوریل برگزار شود، لغو شده است.

ضراب اکنون به نیویورک اعزام خواهد شد، اما هنوز تاریخ دقیقی برای نخستین جلسه استماع سخنان وی تعیین نشده است