رهبر سابق حزب "ساماجوادی" هند اعلام کرد نخست وزیر این کشور قصد دارد آمیتا باچان، بازیگر سرشناس بالیوود را برای سمت رییس جمهوری آتی هند معرفی کند. این درحالی است که این بازیگر سرشناس اعلام کرده خود را در حد ریاست جمهوری نمی‌داند.

رهبر سابق حزب "ساماجوادی" هند اعلام کرد نخست وزیر این کشور قصد دارد آمیتا باچان، بازیگر سرشناس بالیوود را برای سمت رییس جمهوری آتی هند معرفی کند. این درحالی است که این بازیگر سرشناس اعلام کرده خود را در حد ریاست جمهوری نمی‌داند.

به نقل از هندوستان تایمز، رییس جمهوری کنونی هند "پراناب موخرجی" است که در ژوئیه 2012 و برای یک دوره پنج ساله روی کار آمد.

رهبر سابق حزب ساماجوادی هند تصریح کرد که آمیتا باچان را به نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور پینشهاد کرده تا به عنوان رییس جمهوری آینده هند فعالیت کند؛ این بازیگر سرشناس هندی اکنون سفیر گردشگری گجرات است.

این بازیگر سرشناس در واکنش به انتشار این اخبار گفت: من از این خبر بسیار خوشحالم اما در حد پذیرش چنین پستی نیستم.

آمیتا باچان در سال 1984 نیز در انتخاباتی برای کنگره شرکت کرده و پیروز شده بود اما پس از سه سال از سمتش استعفا کرد.