مقامات ترکیه روز شنبه اعلام کردند هفت عضو گروه پ ک ک در استان سیرناکSirnak خود را تسلیم نیروهای امنیتی کردند.

مقامات ترکیه روز شنبه اعلام کردند هفت عضو گروه پ ک ک در استان سیرناکSirnak خود را تسلیم نیروهای امنیتی کردند.

فرمانداری سیرناک در بیانیه ای اعلام کرد از بیست و یکم مارس سال 2013 تا سیزدهم ژوئن 2015، 747 تن از اعضای پ ک ک خود را تسلیم نیروهای امنیتی کرده اند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی از سیرناک، ترکیه و آمریکا و اتحادیه اروپا گروه پ ک ک را گروهی تروریستی قلمداد می کنند.