در حال حاضر 167 نماینده در پارلمان حضور دارند و نشست مذکور به ریاست «عدنان الجنابی» آغاز شده است

* نمایندگان متحصن در پارلمان عراق در کشمکش امروز بر سر برگزاری نشست پارلمان موفق شدند و بدون حضور هیأت رئیسه، این نشست را آغاز کردند

* هدف از برگزاری این نشست، استیضاح «حیدر العبادی» نخست‌وزیر به دلیل کندی روند اصلاحات در کشور اعلام شده است و قدم بعدی، سلب رای اعتماد از او است

* در حال حاضر 167 نماینده در پارلمان حضور دارند و نشست مذکور به ریاست «عدنان الجنابی» آغاز شده است