پارلمان بحرین علیه آنچه «تروریسم ایران و حزب الله لبنان» خواند، اعلان جنگ کرد.

* پارلمان بحرین علیه آنچه «تروریسم ایران و حزب الله لبنان» خواند، اعلان جنگ کرد.

* این پارلمان با استقبال از طرح وزارت دفاع این کشور در سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم که آن را «اقدامات تروریستی» می‌خواند از اعلان جنگ علیه «تروریسم حزب‌الله و ایران» خبر داد.