او می گوید که با پیگیری هایش توانست اجازه از سرگیری گفتگوهای مستقیم با ایران در دوران جنگ عراق را از جورج بوش دریافت کند.

زلمای خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان و عراق به تازگی کتابی منتشر کرده و در آن از دیدارهایش با مقام های دولتی ایران در زمان ریاست جمهوری جورج بوش گفته است.

خلیلزاد در این کتاب به نام "سفیر" می گوید، برخورد ایران با آمدن نیروهای آمریکایی برای برکناری صدام حسین از قدرت در عراق مثبت بود تا جایی که حتی تهران و واشنگتن در دو حوزه مهم، با هم همکاری کردند.

وی به این همکاری ها اشاره کرد و نوشته، اگر هواپیماهای آمریکایی در حمله به عراق به اشتباه وارد حریم هوایی ایران شدند، آنها را مورد هدف قرار ندهند.

به نوشته خلیلزاد، همکاری دیگر این بود که چنانچه خلبان های آمریکایی هدف نیروهای عراقی قرار گرفتند و در خاک ایران فرود آمدند، ایران درباره وضعیت آنها با آمریکا همکاری کند.

خلیلزاد می گوید، پس از اینکه مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا درباره افغانستان و عراق متوقف شد، تلاش کرد تا دوباره گفتگوها را احیا کند. به همین خاطر با جورج بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا صحبت کرد و این سوال را از او پرسید که چرا گفتگو با تهران درباره کشور همسایه ی شرقی اش، افغانستان، مسئله ای ندارد اما با کشور همسایه غربی اش امکانپذیر نیست.
او می گوید که با پیگیری هایش توانست اجازه از سرگیری گفتگوهای مستقیم با ایران در دوران جنگ عراق را از جورج بوش دریافت کند.