تلویزیون العالم از شهادت دو فلسطینی در گذرگاه قلندیا و محاصره بخش قدیم قدس خبر داد.

. نظامیان صهیونیست بخش قدیم قدس را محاصره کردند
تلویزیون العالم از شهادت دو فلسطینی در گذرگاه قلندیا و محاصره بخش قدیم قدس خبر داد.

خضر شاهین خبرنگار شبکه العالم گزارش داد: نظامیان صهیونیست با ایجاد دهها مانع و پست بازرسی، بخش قدیم قدس را به محاصره در آوردند و به فلسطینیان اجازه ندادند به این منطقه وارد شوند. این در حالی بود که یهودیان اجازه داشتند برای حضور در کنار دیوار براق وارد بخش قدیم قدس شوند. رژیم صهیونیستی با این اقدام، بخش قدیم قدس را خالی از فلسطینیان کرده بود.

اشغالگران صهیونیست سیاست فلج کردن فعالیت فلسطینیان در بخش قدیم قدس را به اجرا گذاشته اند و با اقداماتی مانند افزایش مالیات ها و مصادره مغازه ها قصد دارند این منطقه را به شهرک نشینان بسپارند. / 202