پایگاه المانیتور اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه آمریکا علیه ایران بعد از امضای برجام را عاملی دانسته که به رشد احساسات ضد آمریکایی در میان مردم ایران روبه‌رو شده است

* پایگاه المانیتور اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه آمریکا علیه ایران بعد از امضای برجام را عاملی دانسته که به رشد احساسات ضد آمریکایی در میان مردم ایران روبه‌رو شده است

*یک مقام ایرانی، به شرط عدم افشای نام، با توجه به گذشت حدود 9 ماه از امضای توافق هسته‌ای به المانیتور گفت: «9 ماه برای وضع حمل یک زن باردار کافی است، اما این 9 ماه برای اینکه توافق هسته‌ای چیزی به ما بدهد، کافی نبوده است.»

*مقام ایرانی اضافه کرد: «تنها چیزی که ما از آنچه در حال حاضر اتفاق می‌افتد می‌فهمیم این است که آنها می‌خواهند قدرت ما را بگیرند، نه برای اینکه صلح ایجاد کنند، بلکه برای اینکه علیه ما هنگامی که بی‌دفاع هستیم، جنگ آغاز کنند. این اتفاق، به هر بهایی که باشد، رخ نخواهد داد.»