وزیر امور خارجه در دیدار رئیس مجلس سنای بلژیک: جمهوری اسلامی ایران تعهدات خویش را به طور جدی اجرا کرده است و از شرکای 1+5 انتظار می‌رود تا تعهدات و مسئولیت‌هایشان را در قبال اجرای دقیق تعهدات خویش به‌ عمل آورند

وزیر امور خارجه در دیدار رئیس مجلس سنای بلژیک: جمهوری اسلامی ایران تعهدات خویش را به طور جدی اجرا کرده است و از شرکای 1+5 انتظار می‌رود تا تعهدات و مسئولیت‌هایشان را در قبال اجرای دقیق تعهدات خویش به‌ عمل آورند
ما امیدواریم شرکای اروپایی به‌طور ملموس و واقعی در راستای تحرک بخشیدن به فعالیت‌های بانکی و مالی اقدام کنند تا مراودات 2 کشور شاهد آثار آن به طور عینی باشند
تنها یافتن راه‌حل واقعی برای بحران سوریه، واگذاری امور به مردم سوریه، اجرای انتخابات با احترام به آرای مردم است، ولی متأسفانه رویکرد برخی طرف‌ها به پیچیده‌سازی بحران منتهی شده و با ترک میز مذاکرات، بر سر راه پیدا کردن راه‌حل صحیح مانع‌تراشی می‌کنند