شبکه السومریه گزارش داد: داعش برای نخستین بار مرگ "ابو علی الانباری" فرمانده ارشد این گروه را تایید کرد.

* شبکه السومریه گزارش داد: داعش برای نخستین بار مرگ "ابو علی الانباری" فرمانده ارشد این گروه را تایید کرد.

*بنابر این گزارش "ابو علی الانباری" پس از "ابوبکر البغدادی" که سرکرده داعش است فرد شماره 2 این گروه تروریستی به شمار می رود.