بعد از اینکه دیروز پل رایان(جمهوری خواه)ریاست کنگره آمریکا دیروز گفت هنوز آماده نیست که از ترامپ حمایت کند.

بعد از اینکه دیروز پل رایان(جمهوری خواه)ریاست کنگره آمریکا دیروز گفت هنوز آماده نیست که از ترامپ حمایت کند.


امروز جمعه لینسی گراهام(سناتور کارولینای جنوبی) در مصاحبه با سی ان ان گفت که ایمان دارد که ترامپ یک گزینه قابل اعتماد محافظه کار جمهوری خواه نیست.

او اضافه کرد "من نه به ترامپ و نه به کلینتون رای میدهم.

ترامپ حمایت من رو از دست داد وقتی به جان مک کین در مورد خدمتش به مردم در جنگ ویتنام توهین کرد.

ترامپ حمایت من رو از دست داد وقتی گفت جورج بوش در مورد جنگ عراق به مردم دروغ گفته.

ترامپ حمایت من رو از دست داد وقتی گفت پوتین آدم منطقی و خوبیه!

من بهش تبریک میگم اون من رو مثل سایر پانزده نفر دیگه تو رقابت حزبی جمهوری خواهان شکست داد.

ولی من فکر نمیکنم ترامپ نه شخصیت و نه تشخیص ریاست جمهوری آمریکا و فرماندگی کل قوا را داشته باشه".

:white_check_mark::x::white_check_mark: عدم حمایت بزرگان حزب جمهوری خواه از ترامپ

بعد از اینکه دیروز پل رایان(جمهوری خواه)ریاست کنگره آمریکا دیروز گفت هنوز آماده نیست که از ترامپ حمایت کند.

امروز جمعه لینسی گراهام(سناتور کارولینای جنوبی) در مصاحبه با سی ان ان گفت که ایمان دارد که ترامپ یک گزینه قابل اعتماد محافظه کار جمهوری خواه نیست.

او اضافه کرد "من نه به ترامپ و نه به کلینتون رای میدهم.

ترامپ حمایت من رو از دست داد وقتی به جان مک کین در مورد خدمتش به مردم در جنگ ویتنام توهین کرد.

ترامپ حمایت من رو از دست داد وقتی گفت جورج بوش در مورد جنگ عراق به مردم دروغ گفته.

ترامپ حمایت من رو از دست داد وقتی گفت پوتین آدم منطقی و خوبیه!

من بهش تبریک میگم اون من رو مثل سایر پانزده نفر دیگه تو رقابت حزبی جمهوری خواهان شکست داد.

ولی من فکر نمیکنم ترامپ نه شخصیت و نه تشخیص ریاست جمهوری آمریکا و فرماندگی کل قوا را داشته باشه".