بمباران مواضع تروریستها توسط جنگنده های روس بشدت در شهرکهای «خان طومان، الزربة و العیس» ادامه دارد.

*جدیدترین خبرها از حومه جنوبی استان حلب، حاکیست تعداد زیادی از نیروهای مقاومت از جمله فاطمیون، مقاومت لبنان و عراق و نیروهای مدافع حرم در حومه شهرک حمیره مستقر شده اند و خود را برای عملیات بازپسگیری شهرک خان طومان آماده میکنند.

*شهرک حمیره در جنوب شرق شهرک خان طومان در ریف جنوب غرب حلب واقع شده است.

*یک منبع میدانی به «بین الملل فارس» گفت:
*به دلیل شرایط نامساعد آب و هوا عملیات آزادسازی شهرک هنوز آغاز نشده است.
*تروریست‌ها نیز با بیش از 8 هزار نیرو در منطقه حضور دارند و از طریق مرز ترکیه و استان ادلب تجهیزات پیشرفته میگیرند.
*نیروهای سوری از عصر امروز عملیاتی را برای پاکسازی شهرک «معراته»، منطقه «ابوریل» و ارتفاع «المسطاوی» آغاز کرده اند.
*جنگنده های روسی و سوری به شدت مواضع تروریستها را در شهرک «معراته» منطقه «ابوریل» و ارتفاع «المسطاوی» هدف قرار میدهند.

*از ساعتی قبل تروریستها مجبور شدند مناطق ذکر شده را تخلیه و به عقب فرار کنند.

*کمین موفق نیروهای ایرانی و حزب الله