مجلس سنای آمریکا به ممنوعیت شکنجه افراد بازداشت شده آمریکا رأی موافق داد.

مجلس سنای آمریکا به ممنوعیت شکنجه افراد بازداشت شده آمریکا رأی موافق داد.

به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، ممنوعیت شکنجه افراد هنگام بازجویی یا بازداشت در مراکز امنیتی دولت آمریکا با آراء اکثر نمایندگان در مجلس سنای این کشور تصویب شد. نمایندگان مجلس سنای آمریکا با هفتاد و هشت رأی موافق در مقابل بیست و یک رأی مخالف، بند متمم لایحه دفاعی را برای ممنوعیت شکنجه تصویب کردند؛ لایحه دفاعی برای تبدیل شدن به قانون باید ابتدا در مجلس سنا و نمایندگان آمریکا تصویب شود و سپس برای تأیید نهایی به باراک اوباما رئیس جمهور این کشور فرستاده خواهد شد. با وجود این، اوباما تهدید کرده است لایحه مزبور را به علت نادیده گرفتن اولویت های مهم دولت، وتو کند.
اگر بند متمم در زمینه ممنوعیت شکنجه به قانون تبدیل شود، کمیته بین المللی صلیب سرخ به افراد بازداشت شده دسترسی خواهد داشت.
سال گذشته میلادی، سنا گزارشی را درباره استفاده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) از شکنجه های وحشیانه مانند غرق مصنوعی منتشر کرد.