تصویب بدون رای گیری قانون اقتصادی در فرانسه جنجال به پا کرده است.

تصویب بدون رای گیری قانون اقتصادی در فرانسه جنجال به پا کرده است.


به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار، مانوئل والس برای دومین بار در دوران نخست وزیری خود از ماده چهل و نه قانون اساسی فرانسه برای تصویب قانون اقتصادی موسوم به قانون ماکرون استفاده کرد. تبصره 3 ماده 49 در قانون اساسی فرانسه اجازه میدهد که یک قانون بدون رأی‌گیری، تصویب شده تلقی شود مگر اینکه پیشنهاد عدم اعتماد علیه دولت ، توسط پارلمان مطرح و تصویب شود.
راست گرایان و بخشی از چپ گرایان به این اقدام والس اعتراض کرده اند. از دیدگاه مخالفان دولت والس با این اقدام دموکراسی را نقض کرده است.
والس می گوید تصویب این قانون انتخابی موثر برای تسریع در روند رشد اقتصادی است.
لوران بومل نماینده سوسیالیست پارلمان فرانسه می گوید والس و اولاند در اقدامی مهم شیوه اعمال قدرت را برگزیدند. این اقدامی دیکتاتوری است.
نمایندگان راست گرا و میانه رو نیز به سرعت مسئله استیضاح دولت را مطرح کردند. استیضاح دولت عصر روز پنج شنبه در پارلمان به رای گذاشته می شود که شانس اندکی برای به نتیجه رسیدن دارد زیرا باید رای اکثریت مطلق را کسب کند.