مخالفان ما علاوه بر این می‌گفتند که این توافق سبب می‌شود صدها میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق خواهد شد.

جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری در کاخ سفید با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 گفت:

* ما اکنون با این توافق قادر خواهیم بود بر فعالیت‌های هسته‌ای #ایران نظارت داشته باشیم. مخالفان ما و مخالفان توافق هسته‌ای می‌گفتند که ایران به تعهداتش عمل نخواهد کرد، آنها اشتباه می‌کردند. مخالفان همچنین می‌گفتند که هیچ راهی برای راستی آزمایی پایبندی ایران به توافق وجود ندارد. آنها در این مورد هم اشتباه می‌کردند.

* مخالفان ما علاوه بر این می‌گفتند که این توافق سبب می‌شود صدها میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق خواهد شد، این هم اتفاق نیفتاد و ما شاهد این هستیم که مقامات ایرانی می‌گویند آنچه انتظار داشته‌اند را از رفع تحریم‌ها دریافت نکرده‌اند. بنابراین انتقادات از توافق هسته‌ای اشتباه بود و ثابت شد که تلاش‌های ما برای دفاع از توافق تا چه حد مبتنی بر حقیقت بوده است.