ما از گزارشهای مربوط به حصول پیشرفت در زمینه تحویل سامانه دفاعی اس -300 توسط روسیه به ایران آگاهیم.

«الیزابت ترودو» سخنگوی وزارت امور خارجه #آمریکا گفت:

* هر چند با فروش #اس۳۰۰ به #ایران مخالفیم اما این مساله نقض توافق هسته ای (برجام) یا قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست.

* ما از گزارشهای مربوط به حصول پیشرفت در زمینه تحویل سامانه دفاعی اس -300 توسط روسیه به ایران آگاهیم.

* از مدتها پیش مخالفت خود را با فروش سامانه موشکی اس -300 (به ایران) ابراز داشته ایم. جان کری وزیر امور خارجه این موضوع را بارها با سرگئی لاوروف (وزیر امور خارجه روسیه) مطرح کرده است. ما همواره با فروش چنین قابلیت های دفاعی پیچیده ای به ایران مخالفت کرده و این موضوع را از نزدیک رصد خواهیم کرد.