نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد، حمایت مردم آمریکا از نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته و تقریبا برابر با حمایت‌ها از نامزد دموکرات شده است.