به دلیل تعداد زیاد مهاجمان مقاومت اهالی روستا خیلی زود درهم شکست و روستا به اشغال تروریست های النصره و گروه های هم پیمانش درآمد.

امروز گروه های مسلح شامل جبهه النصره، احرار شام،فیلق حمص، اجناد حمص و گردان های اهل سنه به روستای علوی نشین "زاره" واقع در ریف حماه جنوبی که جزء منطقه آتش بس بود حمله کردند، به دلیل تعداد زیاد مهاجمان مقاومت اهالی روستا خیلی زود درهم شکست و روستا به اشغال تروریست های النصره و گروه های هم پیمانش درآمد.

در طی این حمله شمار نامعلومی ازمردان روستا کشته (بعضی منابع از ذبح شدن آنها خبر دادند) و ١١٥ نفر از زنان و کودکان ربوده شدند.

تعداد زیادی از مردم روستا موفق به فرار شدند ولی تعدادی هم گیر افتاده و موفق به فرار نشدند، گزارش هایی رسیده که النصره دست به کشتار اهالی زده که رقم کشته ها به نقل از منابع غیرسمی تا 60 نفر هم برآورد شده، تعدادی از اهالی هم به اسارت جبهه النصره درآمده اند که ١١٥ نفر از زنان و کودکان شامل آن میشوند.

طبق گزارش های رسیده تعدادی از اهالی ربوده شده الزاره توسط قایق از طریق دریاچه رستن به شهر رستن منتقل شده و تعداد دیگری هم به حوله برده شده اند.

روستای الزاره چند ماه پیش با وساطت ریش سفیدان و وجهای روستا بدون درگیری به ارتش سوریه تسلیم و معدود مسلحین با فشار اهالی مجبور به خروج از آن شدند.

روستای الزاره روستای کوچکی با حدود ١٠٠٠ نفر جمعیت در نزدیکی شهرک حربنفسه هست که اکثریت اهالی آن علوی مذهب هستند. اهمیت این روستا نزدیکی به نیروگاه برق الزاره است.یک شهرک دیگر با نام الزاره در جنوب غرب حمص، نزدیک مرز لبنان و شهر القصیر وجود دارد که ترکمان نشین هست و در حال حاضر تحت کنترل ارتش سوریه هست.