اقداماتی را برای پایان دادن به تهدید سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی در نظر داریم.

رئیس‌جمهوری روسیه:
* تحولات اخیر نشان می‌دهند که اوضاع در حال بهتر شدن نیست. متأسفانه، وضع با توجه به استقرار ایستگاه راداری در رومانی، به عنوان بخشی از سپر دفاع موشکی آمریکا در حال بهتر شدن نیست.
*استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی گامی به‌سوی یک مسابقه تسلیحاتی جدید است.
:*اقداماتی را برای پایان دادن به تهدید سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی در نظر داریم.