این عملیات درچارچوب محاصره بی سابقه داعش درشهرهای الانبار انجام می شود.

نیروهای عراقی با محاصره تروریستهای داعش در استان الانبار به پیشروی در بیابانهای این استان به سمت مرزها با سوریه ادامه میدهدو بیش از ۷۰۰ کیلومتر از اراضی بیابانی را از لوث وجود داعشی ها پاکسازی کردند.


این عملیات درچارچوب محاصره بی سابقه داعش درشهرهای الانبار انجام میشود.

در این عملیات پیشدستانه ، مخفیگاهها و مکانهای تجمع افراد مسلح درشرق الکرمه هدف قرار گرفته است.

نیروهای عراقی توانسته اند روستاهای زباده و جمیلات و بخشهای زیادی از منطقه الجزیره و البادی را آزاد کنند.این منطقه برای باندهای داعشی بیشتر به یک پل رابط شباهت دارد.

خبرنگار گفت: نیروهای عراقی راهی مرزهای صلاح الدین راهی مرزهای الانبار هستند تا عرصه را بر باندهای داعشی در فلوجه و الرمادی تنگ کنند.فرماندهان عراقی تأکید کردند این مناطق به مثابه مقرهای مهمی برای عناصر داعشی محسوب می شد زیرا پهناور است و پنهان شدن در آن کار آسانی است.

ابو جنان المنصوری فرمانده تیپ دوم گارد ویژه گفت:«این یک عملیات پیشدستانه و مقدماتی است تا اطمینان حاصل شود اگر نیروها به سمت فلوجه و کرمه پیشروی کنند می توانند پشتیبانی نیروها را به عهده بگیرند یا خیر.»

گرمای شدید و جاده های خاکی اگرچه باعث کاهش پیشروی است اما نتوانسته است جلوی ادامه حرکت را بگیرد و تعدادی کارگاه ساخت بمب در مسیر پیشروی کشف شد.

با پیشروی نیروهای عراقی به سمت الانبارهر روز از مناطق تحت کنترل داعشی ها کاسته می شود به خصوص آنکه داعش در2هفته گذشته بیش از 700 کیلومتر مربع از اراضی بیابانی را در بین صلاح الدین و الانبار از دست داده است.