توافق لغو روادید تهران و ایروان در دولت ارمنستان تصویب شد.

معاون وزیر امور خارجه ارمنستان ضمن اعلام خبر تصویب قرارداد لغو روادید دو طرفه با ایران گفت: امضای این توافق روابط تهران و ایروان را تقویت می‌کند که منجر به بهبود منافع اقتصادی، تجاری و دیگر روابط دو جانبه با ایران خواهد شد.