شورای استان الانبار از آماده باش کامل برای آزاد سازی دو شهر الرمادی و الفلوجه خبر داد.

شورای استان الانبار از آماده باش کامل و فراهم شدن مقدمات آغاز عملیات نظامی گسترده نیروهای مشترک عراقی برای آزاد سازی دو شهر الرمادی و الفلوجه از اشغال تروریست های داعش خبر داد.


صباح کرحوت رییس شورای استان الانبار گفت: « آماده باش نظامی با بسیج گسترده نیروها به منظور آغاز حمله و نجات دو شهر فلوجه و الرمادی از سیطره تروریست ها آغاز شده است.»

کرحوت افزود اعلام آغاز عملیات نظامی و ساعت صفر در اختیار حیدر العبادی نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است.این دو شهر از اوایل ژانویه سال 2014 تاکنون در اشغال عناصر تروریستی داعش قرار دارند.