جمهوری اسلامی ایران همواره طرفدار مذاکره و حل بحران سوریه از طریق مذاکره سوری- سوری بوده است، ما با آتش بس تضمین شده ای که موجب تجدید قوای تروریست ها در این کشورنشود، موافق هستیم.

سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران، روسیه و سوریه ویژه مبارزه با تروریسم گفت:

* جمهوری اسلامی ایران همواره طرفدار مذاکره و حل بحران سوریه از طریق مذاکره سوری- سوری بوده است، ما با آتش بس تضمین شده ای که موجب تجدید قوای تروریست ها در این کشورنشود، موافق هستیم.

* از گروه ها و جریانات داخلی سوریه درخواست می کنیم با عقلانیت و اتخاذ روش های مسالمت آمیز در مسیر خواست مردم سوریه با دولت قانونی این کشور وارد مذاکره شده و با تشریک مساعی در جهت استقرار صلح ، آرامش و دفع خطر تروریسم گام بردارند