«دولت عراق از سال 2014 به مشاوران نظامی از کشورهای مختلف مانند کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی اجازه حضور در عراق برای کمک به نیروهای نظامی این کشور داده است .»

روزنامه "وطن" چاپ آمریکا نوشت: «"ابراهیم الجعفری" در دیدار با "تمام سلام" نخست وزیر لبنان در بیروت گفت:"نیروهای عراقی بر آزادسازی فلوجه اصرار دارند و سردار "قاسم سلیمانی" مستشار نظامی است که با نیروهای ارتش عراق همکاری می کند."»

الجعفری ادامه داد: «دولت عراق از سال 2014 به مشاوران نظامی از کشورهای مختلف مانند کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی اجازه حضور در عراق برای کمک به نیروهای نظامی این کشور داده است و مشاوران نظامی ایران هم در همین چارچوب در عراق به سر می برند.»

وزیر خارجه عراق در ادامه اظهار کرد: «درباره حضور مشاوران خارجی در عراق از جمله مشاوران ایرانی، شرمنده کسی نیستیم و از هیچ کس هراسی نداریم و کسانی که از این موضوع خوششان نمی آید، مشکل خودشان است.»

خاطر نشان می شود که این چندمین بار در هفته گذشته است که ابراهیم الجعفری به عربستان و همپیمانان عرب که درباره حضور سردار سلیمانی در عراق بی خود و بی جهت سر و صدا به پا کرده اند، پاسخ داده است.