محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه طی حکمی حسین جابری‌انصاری را به عنوان معاون جدید عربی و آفریقا وزارت امور خارجه منصوب کرد.

ظریف وزیر امور خارجه طی حکمی حسین جابری‌انصاری را به عنوان معاون جدید عربی و آفریقا وزارت امور خارجه منصوب کرد.

جابری انصاری پیش از این مسئولیت‌های مدیر گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس، مشاور معاونت عربی و آفریقا، مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقا، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لیبی و سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه را بر عهده داشته است.

وزیر امور خارجه همچنین طی حکمی، حسین امیرعبداللهیان معاون سابق عربی و آفریقا وزارت امور خارجه را به عنوان مشاور وزیر منصوب کرد.

بهرام قاسمی سخنگو شد

ظریف همچنین بهرام قاسمی سفیر اسبق ایران در ایرلند، اسپانیا و ایتالیا را به عنوان سخنگوی جدید دستگاه دیپلماسی منصوب کرد.

بهرام قاسمی پیش از این مسئولیت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایرلند، ایتالیا و اسپانیا، رئیس اداره دوم سیاسی، رئیس اداره اول مشترک المنافع، مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه و معاونت پژوهش‌های بین‌المللی مرکز تحقیقات استراتژیک را بر عهده داشته است.

تغییر رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه طی حکمی سیدمحمدکاظم سجادپور را به‌عنوان رئیس جدید مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه منصوب کرد.

سجادپور استاد تمام دانشکده روابط بین‌الملل بوده و پیش از این مسئولیت‌های سفیر در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی و مشاور وزیر در امور راهبردی را برعهده داشته است.

وزیر امور خارجه همچنین طی حکمی هادی سلیمان‌پور رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.