این وضعیتی بسیار خطرناک است و مستلزم توجه بیشتر جامعه بین‌المللی است.

وزیر امور خارجه کشورمان در نشیت خبری با همتای هلندی خود:

وضعیت بحرین بسیار تأسف ‌بار است.
به نظر می‌رسد به خاطر فشارهای خارجی که از زمان تهاجم عربستان سعودی به این کشور وارد شده، راه‌های مخالفت صلح‌آمیز برای مردم بحرین بسته شده.
این وضعیتی بسیار خطرناک است و مستلزم توجه بیشتر جامعه بین‌المللی است.