دستگاه اطلاعاتی ترکیه اعلام کرد که مقرش هدف حمله هوایی قرار گرفته است.

مقر دستگاه اطلاعاتی ترکیه با استفاده از بالگرد و مسلسل در آنکارا هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش در این حمله 3 تن مجروح شدند.

این در حالی است که آژانس اطلاعات ترکیه به همراه نیروهای امنیتی این کشور برای پایان دادن به کودتا در این کشور همکاری می‌کنند.

بر اساس این گزارش، عملیات تعقیب طراحان کودتا در استانبول و آنکارا ادامه دارد.

همچنین خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش که در بازداشت کودتاچیان بود، در عملیات این نیروها آزاد شد.