منابع خبری بامداد شنبه از کودتای نظامی در ترکیه خبر دادند؛ فرودگاه آتاتورک و تلویزیون دولتی این کشور ابتدا به تسخیر عوامل کودتا درآمد، اما بعداً توسط معترضان مردمی پس گرفته شد.

منابع خبری بامداد شنبه از کودتای نظامی در ترکیه خبر دادند؛ فرودگاه آتاتورک و تلویزیون دولتی این کشور ابتدا به تسخیر عوامل کودتا درآمد، اما بعداً توسط معترضان مردمی پس گرفته شد.


رضا سراج کارشناس مسائل استراتژیک در تحلیل کودتای شب گذشته در ترکیه نوشت: یک روز قبل از کودتا، دولت فرانسه از تعطیلی دفاتر خود در ترکیه خبر داده بود. این مهم نشانه‌ای از مطلع بودن غربی‌ها از وقوع کودتا در ترکیه است. از سوی دیگر گولنیست‌ها هم که به عنوان کودتاگران از آنها نام برده می‌شود؛ مورد حمایت آمریکا می‌باشند. غربی‌ها اجازه چرخش بیشتر ترکیه به سمت روسیه را ندادند.
سعدالله زارعی کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه "کودتای ترکیه ظاهرا شکست خورده است گفت: آثار کودتای ترکیه بر فضای سیاسی باقی می ماند. شب گذشته ترکیه به اردوغان کارت زرد داده و این به معنای آن است که موقعیت او حتی در صورت غلبه بر کودتا تضعیف شده است.

وی ادامه داد: اردوغان که در هفته های اخیر واگرایانه عمل کرد و در صدد حذف احزابی بر آمد که حاکمیت مطلقه "آ.ک. پ" را بر نمی تابیدند. با وقوع کودتا اردوغان قادر نخواهد بود تا اصلاحات مورد نظرش را دنبال کند.
زارعی در پایان خاطر نشان کرد: آیا حمایت اولیه آمریکا و عربستان از کودتا که به عقب نشینی آمریکا از موضعش منجر شد، اردوغان را ناگزیر به اصلاح در دیدگاه خود خواهد کرد؟