«بوریس جانسون» طرفدار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رسما وزیر خارجه بریتانیا و جایگزین «فیلیپ هاموند» شد.

بوریس جانسون ، شهردار سابق لندن و رهبر جنبش برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) به عنوان وزیر امور خارجه جدید این کشور انتخاب شد.

وزیر امر خارجه انگلیس

عکس بوریس جانسون

انتخاب بوریس جانسون به جای فیلیپ هاموند تعجب بسیاری را برانگیخته است.

جانسون به عنوان یک شخصیت عجیب و غریب در رسانه های بریتانیایی شناخته می شود.

تصاویر خبرگزاری رویترز بهتر می تواند جانسون را معرفی کند.

وزیر امور خارجه انگلیس

عکس وزیر امور خارجه انگلیس


وزیر امور خارجه انگلیس حرکات عجیب وزیر امور خارجه انگلیس

وزیر امور خارجه انگلیس تصاویر عجیب وزیر امور خارجه انگلیس

وزیر امور خارجه انگلیس عکس عجیب از بوریس جانسون

وزیر امور خارجه انگلیس وزیر امور خارجه انگلیس

وزیر امور خارجه انگلیس تصاویر عجیب وزیر امور خارجه انگلیسوزیر امور خارجه انگلیس بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلیس