دانشکده توپخانه، دانشکده تسلیح و پایگاه تعیینات، از جمله این نقاط است

ارتش سوریه ناچار شد بر اثر شدت حملات از برخی مواضع در جنوب حلب عقب‌نشینی کند

دانشکده توپخانه، دانشکده تسلیح و پایگاه تعیینات، از جمله این نقاط است

ارتش سوریه معمولا به هنگام شدت گرفتن حملات برای کاهش دادن تلفات عقب‌نشینی سپس پاتک را آغاز می‌کند؛ امری که در شش روز گذشته چندین بار رخ داده است