بر اساس نظرسنجی که ماه ژوئن انجام شد میزان محبوبیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به رقم بی سابقه 89 درصد رسیده است.

بر اساس نظرسنجی که ماه ژوئن انجام شد میزان محبوبیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به رقم بی سابقه 89 درصد رسیده است.

بر اساس این نظرسنجی مرکز تحقیقاتی لوادا Levada حدود 90 درصد روس ها برنامه ها و اقدامات ولادیمیر پوتین را به عنوان رئیس جمهور تایید کردند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک از مسکو، در این نظرسنجی حدود 10 درصد اعلام کردند مخالف عملکرد پوتین هستند.
عملکرد دمیتری مدودف نخست وزیر و دولت او نیز با حمایت دو سوم شرکت کنندگان رو به رو شد و حدود نیمی از سئوال شوندگان از کارکرد دوما ( مجلس سفلی پارلمان روسیه ) حمایت کردند.
میزان محبوبیت رئیس جمهور روسیه ماه های آوریل و مه 86 درصد و ماه ژانویه 85 درصد بود.
موسسه لوادا این نظرسنجی را از 19 تا 22 ژوئن با مشارکت 1600 نفر از 134 منطقه در سراسر روسیه انجام داد.