نیروهای داعش - شاخه افغانستان تصاویری از حمله عناصر این گروه به قبرستان شهر کوت واقع در استان شرقی ننگرهار این کشور منتشر کرده اند.

نیروهای داعش - شاخه افغانستان تصاویری از حمله عناصر این گروه به قبرستان شهر کوت واقع در استان شرقی ننگرهار این کشور منتشر کرده اند.
تخریب قبور توسط داعش افغانستان+عکس
بنابر این گزارش، در جریان این حمله قبور اموات مردم شهر کوت توسط عناصر داعش با استفاده از تجهیزات راهسازی و بیل و کلنگ تخریب گردیده است. داعش با تاسیس یگان الحسبه (پلیس مذهبی وهابی مشابه یگانی در عربستان سعودی) دور جدیدی از اعمال قوانین فرقه وهابیت را به مردم ساکن در مناطق تحت سیطره این گروه در افغانستان آغاز کرده است. لازم به ذکر است که تخریب قبور و بی احترامی به درگذشتگان یکی از پایه های اصلی آموزه های فکری فرقه ضاله وهابیت می باشد و تنها در کشور عربستان سعودی و مناطق تحت سیطره گروه های تروریستی تکفیری وابسته به آن در سوریه، عراق و افغانستان صورت می گیرد.
تخریب قبور توسط داعش افغانستان+عکس
تخریب قبور توسط داعش افغانستان+عکس
تخریب قبور توسط داعش افغانستان+عکس
تخریب قبور توسط داعش افغانستان+عکس
تخریب قبور توسط داعش افغانستان+عکس
تخریب قبور توسط داعش افغانستان+عکس
تخریب قبور توسط داعش افغانستان+عکس