وکیل خانواده امام موسی صدر اعلام کرد که از هانیبال قذافی شکایت کرده است.

به نقل از النشره، شادی حسین، وکیل مدافع امام موسی صدر عنوان داشت که خانواده امام موسی صدر از طریق وکلای قانونی خود شکایتی را به دادستانی کل دادگاه تجدیدنظر لبنان علیه هانیبال قذافی، پسر معمر قذافی به جرم مداخله وی در ربودن امام موسی صدر و دو دوستش ارائه داده‌اند.

روز جمعه آتی، 2 سپتامبر نیز زمان بازجویی از قذافی تعیین شده است چرا که خانواده امام موسی صدر چندین سند را ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد هانیبال در ربایش دست داشته است. به ویژه آنکه وی فردی مسئول در نظام امنیتی پدرش بوده و گروه‌های مسلحی را هنوز تحت کنترل دارد که یکی از این گروه‌ها یک شهروند لبنانی با نام "حسین حبیش" را در لیبی از چند ماه قبل ربوده است.