حافظ پسر رئیس جمهور سوریه ازجمله دانش‌آموزان ممتاز بوده ودرالمپیادریاضیات دانش‌آموزان ممتاز درمالزی مدال برنز گرفته،او می‌خواهددر روسیه ادامه تحصیل دهد.

پسر بشار اسد