منابع رسانه ای از ایجاد پایگاه جدید نیروهای آمریکایی در شمال استان حلب سوریه و در مجاورت مرز این کشور با سوریه خبر می دهند.

منابع رسانه ای از ایجاد پایگاه جدید نیروهای آمریکایی در شمال استان حلب سوریه و در مجاورت مرز این کشور با سوریه خبر می دهند.

پایگاه جدید آمریکا در شمال حلب سوریه!+عکس
بنابر این گزارش، پایگاه مذکور در منطقه "تل الاحمر" واقع در غرب شهر مرزی الراعی استان حلب سوریه ایجاد شده و بیش از یکصد نظامی آمریکایی در آن مستقر شده اند. روز گذشته ورود 30 نظامی آمریکایی به داخل شهر الراعی موجب اعتراض عناصر گروه های تروریستی تکفیری هم پیمان با سازمان جاسوسی ترکیه مانند لواء سلطان مراد عثمانی، حرکت نورالدین زنکی، لواء حمزه و احرارالشام (القاعده) شده و به خروج فوری آنها از شهر منجر گردیده بود. اصرار آمریکا به اشغال خاک سوریه با هدف تلاش این کشور برای تجزیه سوریه از طریق حمایت گسترده تر از شبه نظامیان کرد چند ملیتی و ایجاد کشور جدید در مرزهای شمالی سوریه می باشد. این اقدام آمریکا بر خلاف نص صریح قوانین بین المللی بوده و بارها مورد شکایت دولت سوریه واقع شده است. آمریکا طی یکسال گذشته بصورت غیرقانونی اقدام به ایجاد دو پایگاه نظامی در الرمیلان استان حسکه (شمال شرق) و عین العرب (شمال) سوریه کرده است.
پایگاه جدید آمریکا در شمال حلب سوریه!+عکس
پایگاه جدید آمریکا در شمال حلب سوریه!+عکس
پایگاه جدید آمریکا در شمال حلب سوریه!+عکس
پایگاه جدید آمریکا در شمال حلب سوریه!+عکس
پایگاه جدید آمریکا در شمال حلب سوریه!+عکس
پایگاه جدید آمریکا در شمال حلب سوریه!+عکس
پایگاه جدید آمریکا در شمال حلب سوریه!+عکس
منابع رسانه ای از ایجاد پایگاه جدید نیروهای آمریکایی در شمال استان حلب سوریه و در مجاورت مرز این کشور با سوریه خبر می دهند.
گروه جهان مشرق- منابع رسانه ای از ایجاد پایگاه جدید نیروهای آمریکایی در شمال استان حلب سوریه و در مجاورت مرز این کشور با سوریه خبر می دهند.
پایگاه جدید آمریکا در شمال حلب سوریه!+عکس
بنابر این گزارش، پایگاه مذکور در منطقه "تل الاحمر" واقع در غرب شهر مرزی الراعی استان حلب سوریه ایجاد شده و بیش از یکصد نظامی آمریکایی در آن مستقر شده اند. روز گذشته ورود 30 نظامی آمریکایی به داخل شهر الراعی موجب اعتراض عناصر گروه های تروریستی تکفیری هم پیمان با سازمان جاسوسی ترکیه مانند لواء سلطان مراد عثمانی، حرکت نورالدین زنکی، لواء حمزه و احرارالشام (القاعده) شده و به خروج فوری آنها از شهر منجر گردیده بود. اصرار آمریکا به اشغال خاک سوریه با هدف تلاش این کشور برای تجزیه سوریه از طریق حمایت گسترده تر از شبه نظامیان کرد چند ملیتی و ایجاد کشور جدید در مرزهای شمالی سوریه می باشد. این اقدام آمریکا بر خلاف نص صریح قوانین بین المللی بوده و بارها مورد شکایت دولت سوریه واقع شده است. آمریکا طی یکسال گذشته بصورت غیرقانونی اقدام به ایجاد دو پایگاه نظامی در الرمیلان استان حسکه (شمال شرق) و عین العرب (شمال) سوریه کرده است.
پایگاه جدید آمریکا در شمال حلب سوریه!+عکس
پایگاه جدید آمریکا در شمال حلب سوریه!+عکس
پایگاه جدید آمریکا در شمال حلب سوریه!+عکس
پایگاه جدید آمریکا در شمال حلب سوریه!+عکس
پایگاه جدید آمریکا در شمال حلب سوریه!+عکس
پایگاه جدید آمریکا در شمال حلب سوریه!+عکس
پایگاه جدید آمریکا در شمال حلب سوریه!+عکس