دادگاه چهارم کیفری بحرین محاکمه رهبر معنوی شیعیان این کشور را به ۲۳ نوامبر (سوم آذر) موکول کرد.

به نقل از مرآة البحرین، زمان جلسه دادگاه برای دعوت از شاهد دوم پرونده جهت شنیدن اظهارات وی به تاریخ ۲۳ نوامبر موکول شد.

در جلسه امروز (دوشنبه)، دادگاه به اظهارات شاهد اول گوش داد در حالی که هیچ یک از متهمان در این جلسه حاضر نبودند و تنها عبدالرحمن الخشرم، وکیل مدافع منتخب دولت در این جلسه دادگاه حاضر شد که وزارت دادگستری وی را مسئول دفاع از شیخ حسین المحروس کرده است، اما شیخ المحروس مخالفت این وکالت است.

مسئولان نظام آل خلیفه آیت الله عیسی قاسم و شیخ حسن المدروس، مدیر دفترش و میرزا الدرازی، را با ادعای " پولشویی" محاکمه می‌کنند. رژیم آل خلیفه مدعی است که این افراد به جمع آوری اموال بدون مجوز و "پول شویی" اقدام کرده‌اند.