ایران در عراق و سوریه در جنگ نیابتی شرکت دارد و حزب‌الله لبنان در کنار ایران است اما مدیریت و هدایت عملیات‌ها به دست سپاه ایران بویژه سردار قاسم سلیمانی است

ایران در عراق و سوریه در جنگ نیابتی شرکت دارد و حزب‌الله لبنان در کنار ایران است اما مدیریت و هدایت عملیات‌ها به دست سپاه ایران بویژه سردار قاسم سلیمانی است

مسیر امن تا مدیترانه برای ایران از استان دیاله در عراق و شهر شرقاط و منطقه تحت کنترل کردها در سوریه تا شهر لاذقیه سوریه همه مسیرهای امنی را برای ایران تا مدیترانه رقم می‌زنند
ایجاد این مسیر امن برای ایران، تاثیرات منفی بویژه برای اسرائیل دارد چون دشمن اسرائیل یعنی حزب‌الله قادر خواهد بود از این مسیر دائما تجهیزات و تسلیحات از ایران دریافت کند