برنامه این کشور این‌گونه بود که معبری بین موصل و کرکوک ایجاد کنند و از آن‌جا البغدادی را به ترکیه منتقل کنند

صفاء الاعسم گفت: برنامه این کشور این‌گونه بود که معبری بین موصل و کرکوک ایجاد کنند و از آن‌جا البغدادی را به ترکیه منتقل کنند یا از طریق گذرگاه « القائم» و «الرطبه» او را به دیرالزور در سوریه و از آن جا به ترکیه و سپس به لیبی انتقال دهند که موفق نیودند