نیروهای ارتش عراق وارد منطقه «الکرامه» در جنوب شرق شهر موصل شدند.

نیروهای ارتش عراق با ورود به منطقه «الکرامه» در جنوب شرق شهر موصل، عملیات نظامی در داخل شهر را رسما آغاز کردند.

بنا بر تخمین منابع عراقی و آمریکایی در حال حاضر 5 الی 6 هزار تروریست داعشی در داخل شهر موصل حضور دارند و استحکامات دفاعی شدیدی ایجاد کرده‌اند.
منبع: Reuters
نیروهای ارتش عراق وارد منطقه «الکرامه» در جنوب شرق شهر موصل شدند.
به گزارش مشرق، نیروهای ارتش عراق با ورود به منطقه «الکرامه» در جنوب شرق شهر موصل، عملیات نظامی در داخل شهر را رسما آغاز کردند.
بنا بر تخمین منابع عراقی و آمریکایی در حال حاضر 5 الی 6 هزار تروریست داعشی در داخل شهر موصل حضور دارند و استحکامات دفاعی شدیدی ایجاد کرده‌اند.
منبع: Reuters