یکی از گروه های مسلح در لیبی تصاویری از باقی مانده یک گلوله توپ هدایت لیزری مدل Krasnopol ساخت روسیه را که در درگیری های این کشور استفاده شده را منتشر کرده است. بر اساس اعلام کارشناسان نشریه دفاعی janes، گلوله ها توسط اماراتی ها شلیک شده است.

یکی از گروه های مسلح در لیبی تصاویری از باقی مانده یک گلوله توپ هدایت لیزری مدل Krasnopol ساخت روسیه را که در درگیری های این کشور استفاده شده را منتشر کرده است. بر اساس اعلام کارشناسان نشریه دفاعی janes، گلوله ها توسط اماراتی ها شلیک شده است.
عکس/ استفاده از گلوله هدایت لیزری در لیبی