مراسم تشییع جنازه شاهزاده ترکی بن عبدالعزیز در ریاض برگزار شد و جسدش در قبرستان العود ریاض دفن شد.

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در مراسم تدفین برادرش ترکی بن عبدالعزیز شرکت کرد.

مراسم تشییع جنازه شاهزاده ترکی بن عبدالعزیز در ریاض برگزار شد و جسدش در قبرستان العود ریاض دفن شد.

شاهزاده ترکی الثانی بن عبدالعزیز آل سعود فرزند ۸۴ ساله عبد العزیز روز گذشته در ریاض عربستان درگذشت.

وی بیست و یکمین فرزند پسر ملک عبدالعزیز از همسرش شاهزاده حصه بنت احمد السدیری بود.

وی ترکی الثانی نامیده شد زیرا بعد از مرگ برادر بزرگترش ترکی به دنیا آمد. برادر بزرگترش در سال ۱۹۱۸ میلادی مرد.
ترکی الثانی سمت معاون وزیر دفاع و هوانوردی عربستان را در دوره ملک فیصل تا آغاز دوره ملک فهد در سال ۱۹۸۳ میلادی در اختیار داشت.