من قطعا به آنها می‌گویم که نباید بترسید. نترسید. ما قرار است دوباره وجهه کشورمان را باز گردانیم. اما قطعا شما نباید بترسید.

ترامپ در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفت:

من در انتخابات کار بسیار بزرگی انجام دادم. خیلی بزرگ و حیرت انگیز بود.

فکر می‌کنم اکنون یک زندگی جدیدی برای من آغاز شده است.

کلینتون‌ها آدمهای خوبی هستند و من نمی‌خواهم به آنها آسیب بزنم.

درباره اظهاراتم در طول رقابتها متاسف نیستم.

افراد بزهکار که تعدادشان دو میلیون یا حتی سه میلیون نفر است را از کشور بیرون می‌اندازیم و یا زندانی می‌کنیم.

{خبرنگار سی‌.بی‌.اس خطاب به ترامپ گفت آمریکایی‌هایی می‌ترسند و برخی از آنها هنوز هم در خیابان‌ها هستند و علیه شما تظاهرات می‌کنند} این تنها به این علت است که آنها مرا نمی‌شناسند. فکر نمی‌کنم که آنها مرا بشناسند.

من قطعا به آنها می‌گویم که نباید بترسید. نترسید. ما قرار است دوباره وجهه کشورمان را باز گردانیم. اما قطعا شما نباید بترسید