حزب جمهوریخواه آمریکا بار دیگر پل رایان را به عنوان نامزد کرسی ریاست مجلس نمایندگان آمریکا معرفی کرد.

به نقل از رویترز، حزب جمهوریخواه آمریکا پس از نشست شب گذشته خود که پشت درهای بسته انجام شد پل رایان ، رئیس فعلی مجلس نمایندگان را برای تصدی مجدد این پست معرفی کرد.

هر چند جمهوریخواهان طی رقابت های انتخابات ریاست جمهوری، اختلاف نظرهای زیادی با یکدیگر داشتند اما در نشست شب گذشته آنها به اتفاق آرا با نامزدی رایان موافقت کردند.

پل رایان یکی از منتقدان «دونالد ترامپ» در زمان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود و بسیاری از حامیان ترامپ اعلام کرده بودند اگر وی در انتخابات هشتم نوامبر شکست بخورد رایان یکی از عاملان اصلی این شکست خواهد بود.

با توجه به آنکه جمهوریخواهان توانسته اند اکثریت مجلس نمایندگان و همچنین سنا را به دست بیاورند به نظر می رسد که رایان در انتخابات ماه ژانویه که برای تعیین رئیس جدید مجلس نمایندگان انجام می شود مشکل چندانی نداشته باشد.
منبع: مهر