جسد مظنون تیراندازی اکلاهمای آمریکا در پارکینگ فرودگاه "ویل راجرز" کشف شد.

پلیس اکلاهما اعلام کرد جسد مظنون تیراندازی فرودگاه اصلی اکلاهما سیتی در وانت قرمز رنگش در پارکینگ فرودگاه کشف شد. به نظر می رسد این مظنون خودکشی کرده باشد.

نام این مظنون "مایکل وینچستر" است و 52 سال دارد. وی پدر فوتبالیستی به نام "جیمز وینچستر" بود.

پلیس اکلاهما همچنین اعلام کرد به نظر می رسد این تیراندازی از پیش برنامه ریزی شده باشد؛ اما انگیزه مظنون از انجام این تیراندازی مشخص نشده است.

سخنگوی فرودگاه اعلام کرد بر اثر این تیراندازی، حدود 25 پرواز روز سه شنبه لغو شده است.
روز گذشته یک تیراندازی در محوطه پارکینگ فرودگاه "ویل راجرز" در اکلاهما سیتی در آمریکا رخ داد که بر اثر آن یک نفر مجروح شد. این فرودگاه قطب هوایی تجاری اصلی در شهر اوکلاهماست که در روز 150 پرواز در آن صورت می گیرد.