بعد از آنکه دادستانی کره جنوبی اعلام کرد رئیس جمهور این کشور با افراد خارج از دولت برای مداخله در امور دولتی و خارج کردن پول از شرکت‌های بزرگ تبانی کرده، مخالفان رئیس جمهور خواستار استیضاحش شدند.


دادستانی کره جنوبی روز یکشنبه (امروز) گفت «پارک گئون هی» رئیس جمهور کره جنوبی با تبانی اجازه نفوذ فردی خارج از دولت را داده است.

به نوشته روزنامه بلومبرگ، این اعلام دادستانی کره جنوبی می‌تواند از سوی مخالفان پارک، منجر به درخواست استیضاح رئیس جمهور شود.

«مون ژائه این» یکی از مدعیان اصلی ریاست جمهوری کره جنوبی و رهبر سابق حزب اپوزیسیون گفت پارک باید دستگیر شده و اکنون دلیل موجهی برای استیضاح وی وجود دارد.

مون با شرم‌آور خواندن نتیجه بررسی دادستانی گفت خانم پارک باید درباره تبانی و رسوایی مداخله افراد خارج از دولت در امور دولتی به نمایندگان پارلمان توضیح دهد و اگر خانم رئیس جمهور اکنون استعفا دهد، همه کمک خواهند کرد که استعفای آبرومندانه‌ای داشته باشد.

دادستانی کره جنوبی روز یکشنبه اعلام کرد، خانم رئیس جمهور با دوست و مشاور خود که عضوی از دولت نیست برای دسترسی وی به اطلاعات سری حکومتی و برای دستیابی و خارج کردن پول از برخی شرکت‌های بزرگ این کشور، تبانی کرده است.

پیش از این معلوم شده بود خانم پارک به دوست خود اجازه ویرایش برخی سخنرانی‌ها و مشاوره در امور دولتی را داده است که همین مساله منجر به خشمی ملی در کره جنوبی شده بود.