یک طراح لباس فرانسوی، همسر ترامپ را تحریم کرد.


به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم "صوفی تیالیه" طراح لباس فرانسوی مقیم نیویورک با انتشار نامه سرگشاده ای طراحی لباس برای ملانیا همسر ترامپ را رد کرد و گفت که نمی خواهد اسمش به هیچ شکلی با ترامپ مرتبط شود.
ملانیا و همسرش ترامپ رئیس ایالات متحده آمریکا
تحریم همسر ترامپ از سوی یک طراح لباس فرانسوی: دوست ندارم اسمم با ترامپ مرتبط شود